Văn Kiện Pháp Lý Du Lịch Vietnam Travel Group

Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh:

 Đăng ký lần đầu: 01/09/2011

 Đăng ký thay đổi lần thứ 8: 04/07/2016

 Vốn Điều Lệ: 20.000.000.000 Đồng

GPDKKD-Du-lich-Vietnam-Travel-GroupGPDKKD-Du-lich-Vietnam-Travel-Group

~ Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh - Công Ty TNHH Vietnam Travel Group ~

Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế:

 Được cấp phép Kinh Doanh Lữ Hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (INBOUND)

 Được cấp phép Kinh Doanh Lữ Hành đối với khách du lịch ra nước ngoài (OUTBOUND)

GPLHQT-Du-lich-Vietnam-Travel-Group

~ Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế - Công Ty TNHH Vietnam Travel Group ~

Giấy Chứng Nhận Thành Viên Hiệp Hội Du Lịch Châu Á Thái Bình Dương (PATA)

 Là thành viên của Chi hội: PATA Vietnam

 Ngày Gia Nhập: 25/02/2013

PATA-Du-lich-Vietnam-Travel-Group

~ Giấy Chứng Nhận Thành Viên Hiệp Hội Du Lịch Châu Á Thái Bình Dương (PATA) - Công Ty TNHH Vietnam Travel Group ~

Thông tin doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Vietnam Travel Group