FORM KHAI THÔNG TIN HỒ SƠ VISA ĐI HÀN QUỐC

Lưu ý:

*Quý khách vui lòng cung cấp thông tin một cách chính xác và cụ thể nhất để hạn chế rủi ro trong việc đưa ra kết quả sai lệch và đảm bảo tính khách quan trong quá trình thẩm định hồ sơ của quý khách.

*Kết quả đánh giá của chúng tôi chỉ mang tính khách quan và chỉ là bước đầu tiên trong quy trình tiếp nhận hồ sơ đi Hàn Quốc mà không phải là kết quả cuối cùng để quyết định chắc chắn khả năng đậu visa Hàn Quốc của quý khách.

< 25 tuổi Từ 26 tới 30 tuổi Từ 31 tới 40 tuổi > 40 tuổi
< 9tr Từ 9tr tới <12tr Từ 12tr tới <15tr Trên 15tr Khác
Tốt nghiệp THPT Cao đẳng Cử nhân Khác
Người khác (Quan hệ với bạn):
Nam Nữ
Sổ tiết kiệm Nhà đất Xe hơi Khác
< 100tr >100tr và < 200tr > 200tr
Chủ DN Nhân viên (có hợp đồng) Tự kinh doanh Khác
< 10tr Từ 10tr đến 20tr > 20tr
< 10tr Từ 100tr đến 500tr Từ 500tr đến 1 tỷ > 1 tỷ
Có (Vui lòng trả lời mục số 7&8) Không (Vui lòng trả lời mục số 11)
1 lần 2 lần Từ 3 lần trở lên
Có (Vui lòng trả lời mục số 10) Không
Có (Vui lòng liệt kê): Không
Độc thân (chưa kết hôn) Độc thân (Đã ly hôn) Đã kết hôn
Có, SL: Chưa

Người xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên)